Tiiveysmittaus

Kiinteistön tiiveysmittaus on tutkimusmenetelmä, jossa mitataan paljonko rakennus vuotaa ilmaa hallitsemattomasti ulkovaipan läpi. Tiiveysmittaus on osa rakennusten laadunvalvontaa, ja tulevaisuudessa mittausten merkitys ja yleisyys tulevat kasvamaan.

Seuraavassa on syitä, miksi hyvän ilmatiiveyden saavuttaminen rakennuksen vaipparakenteissa on tärkeää.

Tiiveysmittaus varmistaa rakennuksen vaipparakenteiden kosteusteknisen toiminnan

Hyvä ilmanpitävyys parantaa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, koska kostea sisäilma ei pääse virtaamaan rakenteisiin ja toisaalta siksi, että kylmä ulkoilma ei pääse jäähdyttämään rakennetta ja aiheuttamaan materiaalikerrosten välisiin rajapintoihin homeen kasvulle otollisia olosuhteita tai kosteuden tiivistymisriskiä.

Tiiveysmittauksella saavutetaan hyvä asumisviihtyvyys

Kylmän ulkoilman virtaaminen sisätiloihin aiheuttaa vedon tunnetta ja pahimmilleen lisää terveyshaittariskejä. Vaipan hyvä ilmanpitävyys parantaa sisäilman laatua, koska vedontunne vähenee ja mahdollisten homeiden, epäpuhtauksien ja haitallisten aineiden (esim. radonin) kulkeutuminen talon rakenteista, maaperästä ja ulkoilmasta sisäilmaan vähenee.

Tiiveysmittaus pienentää rakennuksen energiankulutusta

Hallitsemattomalla vuotoilmalla on suuri vaikutus rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. Esimerkiksi pientaloissa  laskennallinen kokonaisenergiankulutuksen lisäys on keskimäärin 4 % jokaista q50-luvun kokonaisyksikön lisäystä kohti. Vuotoilman tarvitseman energian osuus kasvaa suhteessa siirryttäessä matalaenergiarakentamisen suuntaan.

Tarjoamme eri vaihtoehtoja:

1. Pientalojen tiiviysmittaus

Suoritamme standardit täyttävän tiiviysmittauskokeen, jonka tuloksena saadaan rakennuksen vuotoluvut suhteessa tilavuuteen ja vaippaan. Toimitamme tilaajalle vaatimukset täyttävän mittauspöytäkirjan. Sisältää ilmavuotojen paikannus.

Hinta: pyydä tarjous

2. Pientalojen 2-vaiheinen tiiviysmittaus 

2-vaiheisen tiiviysmittauksen tarkoitus on että mahdolliset viat ja puutteet tunnistetaan jo rakennusvaiheessa ja korjaukset voidaan tehdä ennen pintamateriaalien asennusta. Tällä rakentaja voi saavuttaa suuriakin säästöjä.

Kun rakennus on valmis, todennamme korjausten vaikutuksen ja mittaamme lopullisen vuotoluvun. Tilaaja saa sekä rakentamisen aikaisen että lopullisen raportin.

Hinta: pyydä tarjous

 

Teemme tiiviysmittauksia myös rivitaloihin ja isompiin kohteisiin tarjouksen mukaan !

Toimialuemme on mm. Lahti, Kouvola, Hyvinkää, Helsinki, Espoo, Vantaa, Hämeenlinna, Mikkeli, Heinola, Tampere, Lappeenranta, Porvoo.